Fullservice anläggningar i
Mariestad, Kumla och Karlstad

Bolaget grundades i Mariestad 1993 och ingår i samma koncern som Maskin i Väst i Värmland.
Tillsammans har vi fullservice anläggningar i Mariestad, Kumla och Karlstad samt samarbetar med flera externa partners.

Mariestads Maskin

Kontakt

Öppettider
Måndag-fredag
: 07.00-16.30

0501-650 90
mariestad@maskinvast.se

Entreprenad

Öppettider
Måndag-fredag
: 07.00-16.30

Leif Persson
0501-650 91
070-884 08 51
leif.persson@maskinvast.se

Lantbruk

Öppettider
Måndag-fredag
: 07.00-16.30

Staffan Niklasson
070-330 07 98
staffan.niklasson@maskinvast.se

Skogsbruk

Öppettider
Måndag-fredag
: 07.00-16.30

Peter Svensson
070-268 93 23
peter.svensson@maskinvast.se

Maskin väst

Kontakt

Blekegatan 10, 652 21 Karlstad
054-80 83 80
info@maskinvast.se
054-80 83 90 (fax)

Försäljning

Öppettider
Måndag-fredag: 07.30-16.30

054-80 83 80

Reservdelar

Öppettider
Måndag-fredag
: 07.00-16.30

054-80 83 83

Verkstad

Öppettider
Måndag-fredag
: 07.00-16.00

Lantbruk 054-80 83 85
Skog 054-80 83 95